Tjenester

Vi hjelper deg med å utvikle strategier og planer som er gjennomførbare. Vi er opptatt av gode prosesser som leder til konkrete resultater, ved bruk av en solid og gjennomprøvd metodikk. Vi kombinerer våre tjenester for å hjelpe deg med å oppnå dine ønskede resultater.
Prosjektledelse
Vi kan ta helhetlig ansvar for ditt prosjekt.
Vi har lang erfaring med prosjektledelse fra både private og offentlige virksomheter.
Strategiutvikling
Solid og velprøvd metodikk gir trygghet i planlegging og gjennomføring.
Grundig research og analyse gir nødvendig innsikt og sikrer felles situasjonsforståelse.
Klare mål fokuserer arbeidet og er nødvendig for kloke strategiske grep.
Myndighetskontakt
Vårt brede kontaktnettverk gir grunnlag for solide målgruppeanalyser.
Profesjonell Interessenthåndtering.
Vi bidrar til din relasjonsbygging.
Kommunikasjon
• Utvikling av kommunikasjonsstrategi.
• Utarbeide budskap og kommunikasjonstiltak.
• Lederkommunikasjon.
• Krisekommunikasjon.
Vi har lang erfaring med prosjektledelse fra både private og offentlige virksomheter.
Høy kompetanse innen krisehåndtering gjennom våre samarbeidspartnere.