Våre verdier

Vi er et verdidrevet rådgivningsselskap og våre verdier er:

Tydelighet

Forventningsavklaringer skaper tydelighet.

Det skal ikke være noen tvil om hva vi mener - og hvorfor vi mener det.

Klart språk skaper tydelighet.

Integritet

Det er samsvar mellom det vi sier og det vi gjør.

Vi lover ikke mer enn vi kan levere.

Vi gir de rådene vi mener er riktige - ikke de kunden nødvendigvis vil høre.

Ansvar

Vi tar vår del av ansvaret for at oppdraget løses i tråd med forventningene.

Vi tar ansvar ved å være grundige, effektive og etterrettelige.