Svein Holtan

Seniorrådgiver - Daglig leder

+47  992 07 764
svein.holtan@holtan-partners.no

Svein Holtan har svært bred kommunikasjonsfaglig og beredskapsmessig bakgrunn nasjonalt og internasjonalt. Han har lang erfaring fra ledelse og styring av offentlige virksomheter gjennom å ha sittet i toppledergrupper i både politi og forsvar. Han har også hatt lederposisjoner i privat næringsvirksomhet.

Svein er en svært erfaren leder. Han har hatt lederfunksjoner på alle nivå, med hovedtyngde fra offentlig sektor. Fra operativ leder i Forsvaret, til seksjonsleder i Forsvarets overkommando og Forsvarsstaben, avdelingsdirektør i Politidirektoratet og leder i en flernasjonal avdeling i Afghanistan.  Han har også arbeidet i Forsvarsdepartementet. De siste årene hatt en lederrolle i det internasjonale konsulentselskapet Hill + Knowlton Strategies som strategidirektør i Norge.

Svein forstår hvordan det er å arbeide i grensesnittet mellom politikk, medier og det utøvende nivå, og har erfaring med å utvikle strategier som er gjennomførbare. Han har jobbet mye med strategiutvikling og kommunikasjon knyttet til store prosjekter. I Forsvarsdepartementet arbeidet Svein med langtidsplanlegging og strukturutvikling. Han satt sentralt i ledelsen av Forsvarsstudien 2007 og han arbeidet også med kampflyanskaffelsen. Han kjenner dermed svært godt til strukturutvikling i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. Forståelse av anskaffelsesprosesser er en vesentlig del av dette.

Etter flere år i toppledelsen av norsk politi, hvor Svein var kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet, tilegnet han seg en meget god forståelse også for politiets virksomhet og utviklingsbehov. Han bidro blant annet substansielt  i arbeidet med langtidsplanen «Politiet mot 2020» og han har fra politiets side jobbet med problemstillinger knyttet til ny politihøgskole, beredskapssenter, politihelikopter og nytt redningshelikopter. 

Som konsulent har Svein jobbet bredt innenfor flere sektorer og for både private og offentlige virksomheter. Han er særlig kunnskapsrik om problemstillinger knyttet til forsvar, beredskap og sikkerhet. Han har blant annet ha arbeidet med kunder som Politiet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Politiets Sikkerhetstjeneste, Direktoratet for Nødkommunikasjon, Politiets data- og materielltjeneste, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og private aktører som blant annet Securitas.

I sum har Svein en unik innsikt og breddeforståelse av beredskapen i Norge.

Svein har en solid lederutdanning fra Forsvaret med befalsskole, 4-årig Luftkrigsskole med sikkerhetspolitikk, strategi, ledelse og metode. Gjennom Forsvarets PRINSIX-system er Svein sertifisert prosjektleder. 

Han har Forsvarets stabsskoler med strategi, virksomhetsstyring og ledelse. Gjennom sin utdanning har han opparbeidet svært solid metodekompetanse. Svein har også studert medievitenskap ved NTNU.