Jarle Ramskjær

Senior Rådgiver

+47 970 01 515
jarle.ramskjaer@holtan-partners.no

Jarle har lang erfaring med strategiutvikling og gjennomføring av kommunikasjonsplaner knyttet til virksomhetsledelse, salg og store prosjekter.

Han er særlig kunnskapsrik om problemstillinger knyttet til forsvar, sikkerhet og beredskap. Jarle kan vise til solid praktisk erfaring fra posisjonene han har innehatt og gjennom å ha bistått en rekke kunder som rådgiver.

 

I Forsvaret og Forsvarsdepartementet arbeidet Jarle med kommunikasjon i ulike funksjoner. Blant annet var han sentral i kampflyanskaffelsen som kommunikasjonsansvarlig for prosjektet og jobbet tett med både politisk og militær ledelse. Han kjenner godt til strukturutvikling og anskaffelsesprosesser i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. I rollen som seniorrådgiver for Politidirektoratet bidro Jarle blant annet til å realisere og implementere direktoratets kommunikasjonsstrategi, samt ledet arbeidet med etatens nye visuelle profil. Som konsulent jobbet Jarle bredt innenfor en rekke sektorer, for både private og offentlige virksomheter. Han jobbet med internasjonale og nasjonale anerkjente merkevarer og støttet dem på et bredt spekter av utfordringer – alt fra kampanjer til krisehåndtering. I Securitas var Jarle en del av ledergruppen og var ansvarlig for selskapets markeds- og kommunikasjonsarbeid i Norge.

 

Jarle har lederutdanning fra Forsvaret, ved Hærens befalsskole for lett luftvernartilleri og Luftkrigsskolen. I tillegg har han bachelorutdanning fra BI innen PR og markedskommunikasjon.