Bjarne Nermo

Seniorrådgiver

+47  412 12 001
bjarne.nermo@holtan-partners.no

Bjarne Nermo har 38 års erfaring fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet i forskjellige lederstillinger nasjonalt og internasjonalt, og som en sentral premissleverandør i en rekke strategiskeprosesser. De siste 10 årene har fokus vært rettet mot porteføljestyring og prosjektledelse av materiell- og eiendomsprosjekter.

Han har ledet flere større strategiske prosesser på departementsnivå, som har inkludert betydelig interaksjon med politisk nivå. I perioden 2010-2011 var han hovedansvarlig for å utforme Forsvarssjefens fagmilitære råd til Regjeringen som grunnlag for Regjeringens langtidsplan for Forsvaret. De siste fire årene har Nermo vært divisjonssjef for landdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon og senere Forsvarsmateriell. Her hadde han ansvar for en omfattende investeringsportefølje med en omsetning på ca 2,5 mrd pr år og kjenner dermed statens anskaffelser i stor detaljgrad.


Bjarne har også innsikt og erfaring i kommunikasjonsarbeid gjennom å ha jobbet som pressetalsmann i Forsvaret og som ansvarlig for NATOs informasjonsaktiviteter i Afghanistan. I hans topplederposisjoner har håndtering av media vært en naturlig del av ansvarsområdet.
Siden 2016 har Nermo vært tilknyttet Atkins som programkoordinator i Oslo kommune, Bymiljøetaten. Her har han ledet og koordinert arbeidet med en portefølje av større infrastrukturprosjekter i Oslo, her under å drive prosjektene gjennom finansieringsbeslutning i Bystyret. Dette har inkludert samhandling blandt annet med plan- og bygningsetaten og Sporveien AS.


Bjarnes kjernekompetanse er å lede komplekse prosjekter og organisasjoner med høyt innslag av politiske og strategisk oppmerksomhet. Han har drevet porteføljestyring både på departements- og etatsnivå med et bredt spekter av interessenter og aktører. I sum har Bjarne dyp innsikt i samspillet mellom offentlig virksomhet og private virksomheter og erfaring fra å arbeide i grenselandet mellom forvaltning, politikk og medier.