Per Magnus Muren

Rådgiver

+47 41 28 92 75
per.magnus.muren@holtan-partners.no

Per Magnus Muren er utdannet fra London School of Economics hvor han tok en Master innen internasjonale relasjoner fra 2015 til 2016 med hovedfokus på sikkerhetspolitikk og effekten ny teknologi vil ha på moderne forsvar og sikkerhetspolitikk.

Han har tidligere jobbet for Nano UAV utvikleren Prox Dynamics på Hvalstad i Asker hvor han hadde ansvar for kvalitetskontroll og flytesting av operative systemer samt software og prototype-testing.

Per Magnus har mye erfaring fra utlandet og har hatt lengre opphold i USA, England og Brazil. Han tok en dobbel bachelor i filosofi og statsvitenskap på California Lutheran University fra 2012 til 2015, hvor han også jobbet som departements assistent for filosofi departementet. Bachelor oppgaven hans omhandler forholdet mellom Norge og NATO og hvordan dette forholdet spiller inn i Norsk sikkerhetspolitikk.

Per Magnus er også basketball spiller i eliteserien med lang erfaring fra idrettsledelse og konkurranse på høyt nivå.

Per Magnus er født i 1992.